Poljoprivredno-prehrambeni fakultet izabran za organizatora 10. CEFood kongresa

CEFood kongres

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu jednoglasno je izabran za organizatora 10. CEFood kongresa.
Nakon uspješno organiziranih kongresa u Ljubljani, Slovenija (2002), Budimpešti, Mađarska (2004), Sofiji, Bugarska (2006), Cavtatu, Hrvatska (2008), Bratislavi, Slovačka (2010), Novom Sadu, Srbija (2012), Ohridu, Makedonija (2014), Kijevu, Ukrajina (2016), Sibiuu, Rumunija (2018), sljedeći Centralno-evropski kongres o hrani (CEFood kongres) će biti organiziran u Sarajevu. 
Tokom 9. CEFood kongresa, organiziranog pod okriljem Evropske federacije nauka o hrani i tehnologije hrane (EFFoST), Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu izabran je za domaćina odnosno organizatora 10. CEFood kongresa koji će biti održan u maju 2020. godine.
Više informacija o registraciji i organizaciji će biti dostupno tokom narednih mjeseci.