Održana prezentacija Evropske poduzetničke mreže (EEN – Enterprise Europe Network)

Prezentacija Evropske poduzetničke mreže

Prezentacija Evropske poduzetničke mreže (EEN – Enterprise Europe Network) održana je u hotelu Astra Garni u četvrtak 13. septembra 2018. godine. Događaj je organizirao Univerzitet u Sarajevu u cilju prezentacije usluga dostupnih bh. kompanijama kroz EEN mrežu. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici malih i srednjih kompanija. 
Pored pregleda usluga koje nudi EEN mreža, u okviru ovog promotivnog događaja predstavljena je IMP³rove metodologija upravljanja inovacijama i ocjene inovativnosti kompanija koju je razvila IMP³rova akademija. Predavači su bili članovi bh. EEN tima sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, prof. dr. Selma Kadić-Maglajlić i doc. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić.
O značaju inovacija za male i srednje kompanije govorio je prof. dr. Muris Čičić, dok je primjer uspješne prakse primjene IMP³rove metodologije predstavio gospodin Ejub Kučuk, direktor agencije MITA Group. 
Evropska poduzetnička mreža je jedan od osnovnih instrumenata programa COSME – programa Evropske unije koji omogućava pristup tržištima i uspostavljanje poslovnih kontakata za male i srednje kompanije u BiH. EEN, također, predstavlja instrument „Evropske strategije za podsticaj ekonomskom razvoju“ i za otvaranje novih radnih mjesta. Pokrenuta u februaru 2008. godine, danas sa svojih 3.000 lokalnih eksperata na više od 600 lokacija u 60 zemalja svijeta EEN mreža čini najveću svjetsku poduzetničku mrežu koja pruža podršku konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih kompanija sa internacionalnim ambicijama.
Univerzitet u Sarajevu je učesnik Evropske poduzetničke mreže kroz učešće u projektu pod nazivom BITNET – Mreža poslovnih informacija i tehnoloških inovacija u FBiH, koji je finansiran u okviru programa COSME i H2020, a čiji je cilj uspostavljanje i podrška aktivnostima Evropske poduzetničke mreže u FBiH.
 

Prezentacija Evropske poduzetničke mreže
Prezentacija Evropske poduzetničke mreže
Prezentacija Evropske poduzetničke mreže
Prezentacija Evropske poduzetničke mreže