Održan program edukacije Sport Against Violence and Exclusion – SAVE

SAVE

U organizaciji Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu održana je edukacija u okviru realizacije Erasmus+ sport projekta Sport Against Violence and Exclusion – SAVE u prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Prvog dana edukacije, 6. maja 2019. godine, prof. dr. Izet Rađo održao je predavanje pod naslovom Osnaživanje kroz sport u svrhu društvenih promjena, a drugog dana, 7. maja, predavanje Razvoj odnosa porodice i trenera na bazi povjerenja i reciprociteta.
Trećeg dana predavanja, 8. maja, prof. dr. Dženana Husremović je sve učesnike upoznala sa temom Predrasude i aspekti rješavanja problema nasilja i isključenosti. U četvrtak 9. maja Nedim Čović je održao predavanje Razvoj profesionalnih i socijalnih (grupnih) odnosa, a 10. maja je o temi Nasilje i prepoznavanje isključenosti i psihosocijalne osobine u sportu govorio prof. dr. Dino Mujkić.
Zabilježeno je prisustvo velikog broja učesnika, među kojima su treneri sportskih klubova i studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Sâm broj učesnika svjedoči o aktuelnosti ponuđenih tema te i potrebi trenera i studenata da se u ovom polju dodatno educiraju i razmijene svoja znanja i iskustva.