Održan međunarodni naučni skup pod nazivom: „Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju“

Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju

Međunarodni naučni skup pod nazivom: „Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju“ održan je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 14. 12. 2017. godine u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke i  Ambasadom Republike Francuske u Bosni i Hercegovini.

Povod za organiziranje naučnog skupa je bilo 110 godina rođenja akademika Mithata Šamića i 10 godina smrti akademika Nikole Kovača. Istovremeno, prilika je bila da se istaknu i drugi značajni profesori, diplomate, intelektualci koji su svojim radom i djelom ostavili trajan pečat u razvoju odnosa između dviju država, poput akademika Midhata Begića, prof. dr. Muhameda Nezirovića i prof. dr. Predraga Matvejevića. Spomenuti profesori bili su dugogodišnji predavači na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te pomogli njegovom razvoju i jačanju.
Osim toga, naučni skup je otvorio prostor da se istaknu učinci diplomatskih veza Bosne i Hercegovine i Francuske, da se makar u jednom dijelu predstave značajna razdoblja u povijesti bosanskohercegovačke naučne misli, kao i razvoju francuske kulture u Bosni i Hercegovini, kao i da se osvijetli rad i djelo francuskih historičara, diplomata, putopisaca, naučnika i istraživača koji su se bavili tradicijom i kulturom života u Bosni i Hercegovini, i na taj način ukaže na vrijednosti koje dvije zemlje baštine u interakciji.

Skupu su se obratili Nj. E. gospodin Guillaume Rousson, ambasador Republike Francuske u Bosni i Hercegovini i Nj. E. gospodin Ivan Orlić, ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Francuskoj. Ispred Univerziteta u Sarajevu skup je pozdravila prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, a u ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke gospođa Sanela Kuko, savjetnica ministrice. U radnom dijelu skupa učešće su uzeli uvaženi akademici, univerzitetski profesori, diplomati, kao i ličnosti iz civilnog društva.

Upriličena je i izložba na kojoj je predstavljena građa Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Izdvojena je najstarija građa iz fonda za romanistiku, kao i građa istaknutih bosanskohercegovačkih romanista. Jedan od najstarijih izložbenih eksponata potiče iz 1766. godine.

Otvorenju izložbe prethodio je nastup Muzičke akademije (Ilma Hodović, MA, violina i Kaća Hadžifejzović, BA, harmonika), nakon čega je uslijedila projekcija dokumentarnog filma „1900 Pariz Sarajevo“ autorice Jasne Šamić, koji je realizovan za TVBiH 2000. godine.
U pripremi je i zbornik radova sa održanog naučnog skupa.
 

Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju
Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju