Održan Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018

Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018

Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018 održan je u kongresnoj sali hotela „Holiday“ u Sarajevu 15. 02. 2018. godine. Forum je organizirao Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, a generalni pokrovitelj je bilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
 
Uvodnu riječ imao je dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Kemal Kozarić zajedno sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem i šefom delegacije Evropske unije u BiH Larsom-Gunnarom Wigemarkom.
Dekan Kozarić je na otvaranju Foruma istakao: „Mi jesmo dio Evrope geografski, kulturološki i historijski. Bosna i Hercegovina sa 3,5 miliona stanovnika, sa površinom od 51.197 kvadratnih kilometara, sa svojim prirodnim resursima, značajnim geografskim položajem, klimom, ali prije svega stanovnicima jeste i mora biti i formalno dio Evrope.“
 
Forum je započeo sesijom o konkurentnosti zemalja u regiji. Voditelj ove sesije bio je prof. dr. Zlatko Lagumdžija sa temom izlaganja „Izvještaj o konkurentnosti Bosne i Hercegovine 2017/2018: regionalni izazovi“. Panelisti prve sesije bili su ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije Rasim Ljajić, ministar finansija Republike Hrvatske Zdravko Marić, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda.

Tema druge sesije bilo je javno-privatno partnerstvo u funkciji podrške infrastrukturnim projektima. Ovu sesiju vodio je prof. dr. Kemal Kozarić, dok su u panel-diskusiji učestvovali premijer Federacije BiH Fadil Novalić, ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko, profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ljubo Jurčić i direktorica NLB banke d.d. Sarajevo Lidija Žigić.

Treću sesiju vodila je prof. dr. Fatima Mahmutćehajić, a tema je bila vladavina prava i pravna sigurnost – osnova investicija i razvoja. Na ovoj sesiji učesnici su imali priliku čuti mišljenje predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milana Tegeltije, direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Mire Džakule, kao i predsjednika Vijeća stranih investitora BiH Branimira Muidže.

Posljednja, ali ne i manje važna sesija bila je o temi akreditacije visokoškolskih institucija kao uvjeta konkurentske prednosti na tržištu rada koju je vodila prof. dr. Jasmina Selimović. Na ovom panelu su učestvovali dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani Metka Tekavčič, prodekan za finansije i međunarodnu saradnju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Saša Ranđelović, profesorica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Marina Dabić zajedno sa direktoricom Odjela za upravljanje ljudskim resursima Addiko Bank d.d. Sarajevo Suzanom Tihi-Babić.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizirao je ovaj skup s namjerom da se na jednom mjestu okupe nosioci izvršnih funkcija, odnosno donosioci odluka koji imaju priliku prezentirati svoje strateške prioritete ljudima iz realnog sektora – biznisa, ali i spriječiti odlazak mladih ljudi.
 
„Pozitivne primjere i uspješne ljude trebamo promovirati i afirmirati, a vlasti na svim nivoima moraju ih prihvatiti kao partnere.“ Ove riječi dekana Kemala Kozarića možemo izdvojiti kao zaključak organiziranja cjelokupnog Ekonomskog foruma Bosne i Hercegovine 2018.
Partneri Ekonomskog foruma Bosne i Hercegovine 2018 bili su: NLB banka, Agencija za bankarstvo BiH, Kakanj Cement (Heidelberg Cement Group), MS&WOOD, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Unicredit, Širbegović Inženjering, Agencija za osiguranje depozita, BH Telecom, BH Pošta, Sarajevo Business Forum 2018, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, NELT Logistic, Raiffeisen Bank, Vijeće stranih investitora, Ziraat Bank, Hotel Holiday, HIFA Group, Sarajevo City Center i Europlakat.
Ekskluzivni medijski pokrovitelji Ekonomskog foruma bili su: Radio-televizija Bosne i Hercegovine, Radio Stari Grad,  Klix.ba i Business Magazine.

Ove godine Forum je okupio 22 govornika iz Bosne i Hercegovine i regiona koji su aktivno diskutirali o aktuelnim ekonomskim, poslovnim i akademskim pitanjima. Pored navedenog, više od 500 učesnika i preko 50 medija je, također, sudjelovalo u cjelodnevnim aktivnostima Foruma. Aktivna diskusija i dijalog između govornika i učesnika Foruma su rezultirali generiranjem zaključaka i preporuka, što će biti od koristi izvršnim vlastima, poslovnom i akademskom sektoru, a što možete pogledati putem sljedećeg linka: 
http://www.efsa.unsa.ba/ef/sites/default/files/zakljucci_ekonomski_forum1-18.pdf.


Izvor: www.efsa.unsa.ba


 

Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018
Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018