Odbrana doktorske disertacije Sabine Žero, MA

Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet

OBJAVLJUJE

Sabina Žero, MA, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: 

„Biopristupačnost metala iz PM10 frakcije čestične tvari zraka“

dana 18. 10. 2017. godine u sali 229/II, ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 12:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta