Odbrana doktorske disertacije mr. Vesne Pavičić

Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

VIJEĆE FAKULTETA

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje MR. VESNE PAVIČIĆ  pod naslovom: „POLITIČKI I EKONOMSKI ASPEKTI MIROVNIH OPERACIJA I OPRAVDANOST SUDJELOVANJA BOSNE I HERCEGOVINE“ održat će se u ponedjeljak, 09. 10. 2017. godine u 17:00 sati  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

Služba za doktorske studije