Odbrana doktorske disertacije mr. sc. Vedrana Đide

Fakultet zdravstvenih studija

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

da će se u petak 10. 11. 2017. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu održati odbrana doktorske disertacije:

  • Mr.sc. Vedran Đido, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Javnozdravstveni značaj tjelesne aktivnosti u prevenciji pretilosti kod djece i adolescenata u osnovnim i srednjim školama“
sa početkom u 12.00 sati

Doktorska disertacija će biti dostupna javnosti u roku predviđenom za objavu odbrane doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.