Odbrana doktorske disertacije mr. Sabine Veladžić

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET

Obavijest

DOKTORSKA DISERTACIJA – III CIKLUS STUDIJA

Mr. Sabina Veladžić branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Bosna i Hercegovina i njeni nacionalno-kulturni fenomeni u javnim, kulturnim i naučnim raspravama i publicistici (1967-1974). Odbrana je zakazana za 17. 5. 2018. godine u 10 sati, sala 82/I.

Pristup odbrani je slobodan.