Odbrana doktorske disertacije mr. Danice Šain

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kandidatkinja mr. Danica Šain branit će doktorsku disertaciju  pod naslovom

„Raspravno načelo u parničnom postupku“

Odbrana doktorske disertacije održat će se u petak, 25. 05. 2018. godine sa početkom u 11:00 sati u Sali za sjednice Pravnog fakulteta u Sarajevu, II sprat lijevo.
Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a disertacija se nalazi u Sekretarijatu Fakulteta i dostupna je javnosti.
  
DEKANAT PRAVNOG FAKULTETA