Odbrana doktorske disertacije Adisa Muminovića, MA

Mašinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO

daje

OBAVJEŠTENJE

da će kandidat Adis Muminović, MA - dipl. ing. maš. javno braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„UPOTREBA AKTIVNIH MAGNETNIH LEŽAJEVA ZA OSLANJANJE ELASTIČNIH ROTORA“

na Mašinskom fakultetu Sarajevo, dana 23. 03. 2018. godine u 14:00 sati u sali 101. Pristup odbrani je slobodan.