Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Enija Kaljića

Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU
Sarajevo
Zmaja od Bosne bb

O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa članom članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine) Elektrotehnički fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Enija Kaljića, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, pod naslovom "Poboljšanje fleksibilnosti podatkovne ravni u softverski definisanim mrežama primjenom paradigme duboke mrežne programabilnosti" i Izvještaj o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

  1. Dr. Pamela Njemčević, docent Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Telekomunikacije", predsjednik,
  2. Dr. Mirko Škrbić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Telekomunikacije", član,
  3. Dr. Adnan Huremović, docent Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Komunikacijske tehnologije", član,

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID.  

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Pravne službe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb (kancelarija 1-30), svakim radnim danom u periodu od 10 do 13 sati.