Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije o ocjeni radne verzije doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Ajne Jodanović, MA

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET
Broj: 01-93/19

Sarajevo, 22.01.2019. godine

O B A V I J E S T

I - Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:
a) Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije, i 
b) korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje Ajne Jodanović, MA zaposlene u zvanju više asistentice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću

II - Naziv doktorske disertacije:

„Međunarodnopravni aspekti Evropske unije kao naddržavne strukture“

III - Sastav Komisije za ocjenu projekta doktorske disertacije:

  1. dr. Nevenko Misita, profesor emeritus, redovni profesor u penziji na naučnoj oblasti Osnove prava EU Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik
  2. prof. dr. Jasna Bakšić-Muftić, redovna profesorica Pravog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na naučnoj oblasti Teorija prava i države, članica
  3. prof. dr. Nežla Borić, vanredna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na naučnoj oblasti Međunarodno pravo, mentorica i članica

IV - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevo, Obala Kulina bana br.7., u prostorijama Službe za II i III ciklus studija, radnim danima od 11:00-13:00 sati od 23.01.2019. do 23.02.2019. godine.

Dekanat Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu