Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigirane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata: Nurin Zečević, MA

Mašinski fakultet

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigiranu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata

1. MA. Nurin Zečević, dipl.ing.arh.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: RAZVOJ MODELA ZA ODREĐIVANJE OPTIMALNE KOMBINACIJE MJERA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI I TEHNOLOGIJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJA NA ZGRADAMA VISOKOOBRAZOVNIH INSTITUCIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Amira Salihbegović, docent Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Članovi:
1. Dr. Ejub Džaferović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
2. Dr. Azrudin Husika, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGIRANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA:
Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 29.12.2018. do 28.01.2019. godine.