Obavještenje o prezentaciji rezultata istraživanja radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Hajrudina Džafe

Mašinski fakultet

Univerzitet u Sarajevu 
Mašinski fakultet Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

Hajrudin Džafo, dipl.ing.maš., student III ciklusa studija na Mašinskom fakultetu Sarajevo, održat će prezentaciju rezultata istraživanja radne verzije projekta doktorske disertacije, pod naslovom: 

ANALIZA TOKA SA KOANDA EFEKTOM NA VODOZAHVATU

u srijedu, 13.02.2019. godine sa početkom u 12:00 sati u sali 101 Mašinskog fakulteta Sarajevo.