Obavještenje o prezentaciji i odbrani radne verzije doktorske disertacije mr. Admira Avdagića

Šumarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
ŠUMARSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E
o prezentaciji i odbrani radne verzije doktorske disertacije


U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, student studijskog programa Šumarstvo III ciklusa studija

Mr. Admir Avdagić

Prezentirati će i braniti radnu verziju doktorske disertacije pod naslovom:

"Modeli procjene zapremine stabla i strukture drvnih proizvoda bukve kao naučno uporište za gazdovanje šumama u Kantonu 10."

Komisija za ocjenu doktorske disertacije obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1101-105/18 od 19.12.2018. godine, u sljedećem sastavu:

  1. Prof. dr. Ahmet Lojo, predsjednik Komisije
  2. Prof. dr. Besim Balić, mentor, član Komisije
  3. Prof. dr. Jusuf Musić, član Komisije
  4. Prof. dr. Aida Ibrahimspahić, zamjenski član Komisije

Termin prezentacije radne verzije doktorske disertacije zakazan je za 19.03.2019. godine sa početkom u 10:00 sati u sali 102 Šumarskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 

Odbrani radne verzije doktorske disertacije mogu prisustvovati svi nastavnici i saradnici u nastavi Šumarskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu
Šumarski fakultet
Zagrebačka 20
71 000 Sarajevo