Obavještenje o odbrani radne verzije doktorske disertacije mr. Nermina Zijadića

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
 
O B A V J E Š T E N J E

Mr. Nermin Zijadić, student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će odbrani radne verzije doktorske disertacije pod naslovom: ''PRILOG IZUČAVANJU SISTEMA UPRAVLJANJA I EKSPLOATACIJE MANEVARSKIH POVRŠINA NA AERODROMIMA“.

Odbrana će se održati u utorak, 01.10.2019. godine, u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 12 sati.