Obavještenje o odbrani magistarskog rada Tonija Eterovića

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
VETERINARSKI FAKULTET

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

Na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Toni Eterović, dipl.vet., branit će magistarski rad pod naslovom:

„ISTRAŽIVANJE ZARAZNE NEKROZE GUŠTERAČE KOD SALMONIDNIH VRSTA RIBA U KONTROLISANOM UZGOJU“.

Odbrana će se održati u četvrtak 19. 07. 2018. godine sa početkom u 11.00 sati u Sali 161 Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna te se istoj može prisustvovati, a magistarski rad se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta u Sarajevu i dostupan je javnosti.

DEKANAT
VETERINARSKOG FAKULTETA