Obavještenje o odbrani magistarskog rada Merime Dževdetbegović

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
VETERINARSKI FAKULTET

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

Na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Merima Dževdetbegović (rođ. Alić), dipl.vet., branit će magistarski rad pod naslovom:

„UTICAJ RAZLIČITOSTI SASTAVA I DUŽINE SKLADIŠTENJA PILEĆEG MAŠINSKI OTKOŠTENOG MESA NA SENZORNE KARAKTERISTIKE HRENOVKI I PARIZERA“.

Odbrana će se održati u utorak 24. 07. 2018. godine sa početkom u 14.00 sati u Sali 210 Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna te se istoj može prisustvovati, a magistarski rad se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta u Sarajevu i dostupan je javnosti.


DEKANAT
VETERINARSKOG FAKULTETA