Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Nedima Šute, MA

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE

Nedim Šuta, MA, viši asistent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student  III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: 

„Biosistematska, filogenetska i rasna obilježja pasmina American akita i Samoyed podvrste Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 (Carnivora, Canidae)“,

dana 25. 10. 2018.  godine (četvrtak) sa početkom u 11:00 sati u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta