Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. Sandre Martinović

Mašinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO

daje
 
OBAVJEŠTENJE

da će kandidat mr. Sandra Martinović, dipl. ing. arh. javno braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:
 
"IZRADA METODOLOGIJE ZA TROŠKOVNO OPTIMALNA RJEŠENJA PROJEKATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA POJEDINAČNIM, TE TIPIZIRANIM OBJEKTIMA PO TABULA KONCEPTU"

na Mašinskom fakultetu Sarajevo, dana 20. 05. 2019. godine u 14:00 h u sali 101. Pristup odbrani je slobodan.