Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata Dragana Bašića, MA

Fakultet političkih nauka

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata DRAGANA BAŠIĆA, MA pod naslovom: „TRANSFORMACIJA DRŽAVNE UPRAVE I JAVNOG SEKTORA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA“ održat će se u petak, 31. 05. 2019. godine u 11:00 sati, na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

Služba za doktorske studije