Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje Elme Huruz, MA

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
VIJEĆE FAKULTETA
DOKTORSKI STUDIJ – TREĆI CIKLUS STUDIJA
ISTRAŽIVAČKO POLJE POLITOLOGIJA

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje ELME HURUZ, MA  pod naslovom: „STRANAČKI PLURALIZAM I MULTIETNIČKA STVARNOST BOSNE I HERCEGOVINE“ održat će se u ponedjeljak, 10. 06. 2019. godine u 13,30 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.


Služba za doktorske studije