Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata mr. Zulfe Ahmetovića

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije mr. Zulfe Ahmetovića pod naslovom

"Određivanje intenziteta podrške za djecu sa intelektualnim teškoćama"

Odbrana će biti održana u petak, 19. 04. 2019. godine u 15,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 1).