Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije Adise Miić

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije Adise Milić pod naslovom

„Koncept savremene škole prema potrebama učenika modernog doba“

Odbrana će biti održana u utorak, 28.1.2020. godine u 11,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3).