Obavijest o stavljanju na uvid javnosti izvještaja komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije Damira Vrdoljaka, MA

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET
Broj: 01-1157/'18

Sarajevo, 17.09.2018. godine

O B A V I J E S T

I - Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:
a)    Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije, i 
b)    korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Damira Vrdoljaka, MA zaposlenog u advokatskoj kancelariji Marić u Sarajevu

II - Naziv doktorske disertacije:
„Compliance kao instrument preveniranja i sankcioniranja zloupotreba u privrednom poslovanju“

III - Sastav Komisije za ocjenu projekta doktorske disertacije :
1. prof.dr Zvonimir Tomić, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, penzionirani redovni profesor na naučnoj oblasti Krivično pravo, predsjednik
2. prof. dr Borislav Petrović, redovni profesor na naučnoj oblasti Krivično pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, mentor i član
3. dr Amila Ferhatović, docentica na naučnoj oblasti Krivično pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, članica

IV - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevo, Obala Kulina bana br.7 u prostorijama Službe za II i III ciklus studija, radnim danima od 11:00-13:00 sati od 19.09.2018. do 19.10.2018. godine.

Dekanat Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu