Na uvid javnosti: Izvještaji Komisija za ocjenu doktorskih disertacija i korigovane radne verzije projekta doktorskih disertacija kandidatkinja Majde Piralić, MA, i mr. Ikbale Ćatić

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU                     
FILOZOFSKI FAKULTET                                                        
    
O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, 
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaje Komisija za ocjenu doktorskih disertacija i korigovane radne verzije projekta doktorskih disertacija kandidatkinja:

1.    Majda Piralić, MA

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Rasni problem u američkom romanu od 1940-ih do kraja 20. stoljeća 
KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:
Predsjednik: Dr. Srebren Dizdar, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 
Članovi:     

  1. Dr. Zvonimir Radeljković, profesor emeritus Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 
  2. Dr. Sanja Šoštarić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 

2.    Mr. Ikbala Ćatić

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Promatranje roda i rodne politike u djelima autorica islamskog porijekla (Perceptions of Gender and Gender Politics in Works by Female Authors of Islamic Background)
KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE: 
Predsjednik: Dr. Sanja Šoštarić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 
Članovi:     

  1. Dr. Srebren Dizdar, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 
  2. Dr. Zvonimir Radeljković, profesor emeritus Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKIH DISERTACIJA I KORIGOVANIH RADNIH VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKIH DISERTACIJA KANDIDATKINJA: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 13. 6. do  12.  7. 2018. godine.