Na Filozofskom fakultetu otvoren međunarodni simpozij „Iranistika na Balkanu“

Međunarodni simpozij „Iranistika na Balkanu“

Dvodnevni međunarodni simpozij „Iranistika na Balkanu“ otvoren je danas na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a organiziran je u saradnji sa Iranskim kulturnim centrom Ambasade Islamske Republike Iran u BiH. Cilj ovog naučnog skupa je razmotriti koje su perspektive i tradicija izučavanja perzijskog jezika na univerzitetima iz regije, razmjena ideja, mogućnosti uspostavljanja daljnje saradnje i projekata između akademskih institucija država u regiji.

Naučni simpozij je otvoren obraćanjima dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muhameda Dželilovića, konzula za kulturu Iranske Republike Iran u BiH gospodina Alija Amerija, rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja, ambasadora Islamske Republike Iran u BiH NJ. E. gospodina Mahmouda Heidarija i u ime Ministarstva civilnih poslova BiH gospođe Aide Durić.

Podsjetivši da će Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu uskoro napuniti sedamdeset godina svoga postojanja, dekan prof. dr. Muhamed Dželilović je naveo da je ovaj fakultet tokom tih decenija bio i ostao mjesto susreta nastavnika i studenata iz različitih dijelova svijeta i iz različitih humanističkih, društvenih i umjetničkih oblasti koje se ovdje izučavaju.
„Ovaj naučni skup, koji se bavi pitanjima daljeg razvoja iranistike u akademskim zajednicama ovog dijela Evrope, ima višestruk značaj: dalji razvoj saradnje između našeg univerziteta i naših nastavnika i studenata sa iranskim kolegama, dalji razvoj međusobne saradnje univerziteta sa područja Balkana koji njeguju iranistiku i dalji razvoj odnosa svih zajedno sa univerzitetima u Iranu kroz razmjenu iskustava i dostignuća u raznovrsnim naučnim i umjetničkim oblastima, razmjenu nastavnika i studenata te širenje postojećeg puta koji uvijek mora biti dvosmjeran“, naglasio je dekan Dželilović.

Konzul za kulturu Ambasade Irana u BiH gospodin Ali Ameri očekuje da će učesnici skupa ostvariti čvršće kontakte među orijentalistima na području Balkana te da će se ta saradnja uspostaviti i sa značajnim institucijama u Iranu.
„U zemljama Balkana iranistika je vrlo zapažena i značajna i zbog toga smo pozvali brojne osobe koje se bave ovom oblašću kako bi učvrstili kontakte“, zaključio je konzul Ameri.

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj je naglasio da perzijska duhovna baština ima dugu tradiciju izučavanja na balkanskom tlu te da predstavlja odraz složene i čudesne iranske kulture i vjerske mudrosti koja je itekako prepoznata preko epohalnih perzijskih  književnih i filozofskih ostvarenja. Mišljenja je da su ovakvi simpoziji jako bitni jer ne samo da otvaraju nova vrata pred savremenom iranistikom već i omogućavaju dijalog unutar naučnog diskursa o historijskom naslijeđu naroda Balkana kada su Iran i njegova drevna kultura u pitanju, kao i njegovu valorizaciju i ulogu u revitalizaciji islamske kulture i civilizacije.

Naglašeno je da je ovaj naučni skup od posebnog značaja zbog toga što će se stručnjaci koji se bave izučavanjem jezika, književnosti i kulture okupiti i razmijeniti iskustva i planove za buduće aktivnosti, što je za naučni život svake akademske zajednice od ključne važnosti.

Perzijski jezik i književnost se na univerzitetskom nivou izučava još od osnivanja Filozofskog fakulteta u Sarajevu, od 1950. godine, i u tom smislu to je jedini fakultet u regiji gdje se perzijski jezik i književnost izučavaju na akademskom nivou.

Međunarodni simpozij „Iranistika na Balkanu“
Međunarodni simpozij „Iranistika na Balkanu“
Međunarodni simpozij „Iranistika na Balkanu“
Međunarodni simpozij „Iranistika na Balkanu“
Međunarodni simpozij „Iranistika na Balkanu“
Međunarodni simpozij „Iranistika na Balkanu“
Međunarodni simpozij „Iranistika na Balkanu“