Model simulacije rada tijela Ujedinjenih nacija na Fakultetu političkih nauka

Model simulacije rada tijela Ujedinjenih nacija na Fakultetu političkih nauka

Studenti druge godine dodiplomskog studija Odsjeka politologije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu su u okviru predavanja i vježbi na predmetu Multilateral Diplomacy and International Organizations na usmjerenju međunarodnih odnosa i diplomatije 4. decembra 2018. godine imali priliku da učestvuju u simulaciji rada Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.
U saradnji sa Bosanskohercegovačkom asocijacijom za Ujedinjene nacije (BHAUN), koja od 2016. godine organizira model simulacije rada tijela Ujedinjenih nacija u Sarajevu, Sarajevo Model UN, ovaj se projekat prvi put održao u sklopu nastavnog procesa u okviru jednog univerzitetskog predmeta. Kako bi studente upoznao sa prirodom i atmosferom rada jedne međunarodne organizacije, model je koncipiran na način da svaki student pred ovim tijelom tokom simulacije predstavlja i zastupa interese države koja mu je dodijeljena shodno određenoj temi. Zajedno sa predmetnim profesorom Kenanom Dautovićem i asistentom Jasminom Hasanovićem aktivnost je realizirana uz pomoć ekipe iz Sarajevo Model UN-a, predsjednikom BHAUN Makom Selimovićem, te studenticom Fakulteta političkih nauka Emom Džejnom Smolo, koja je dio BHAUN tima i koja je predsjedavala simulacijom Vijeća sigurnosti UN-a.
Tema o kojoj se raspravljalo jeste pitanje političke i sigurnosne situacije u Siriji, a koja će biti okončana naredne sedmice izradom rezolucija na osnovu debate u toku simulacije.

Izvor: fpn.unsa.ba
 

Model simulacije rada tijela Ujedinjenih nacija na Fakultetu političkih nauka
Model simulacije rada tijela Ujedinjenih nacija na Fakultetu političkih nauka
Model simulacije rada tijela Ujedinjenih nacija na Fakultetu političkih nauka
Model simulacije rada tijela Ujedinjenih nacija na Fakultetu političkih nauka
Model simulacije rada tijela Ujedinjenih nacija na Fakultetu političkih nauka