Ministar unutrašnjih poslova KS posjetio Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Ministar unutrašnjih poslova KS posjetio Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo gospodin Admir Katica te njegov saradnik prof. dr. Faik Špago su u srijedu 9. januara 2019. godine posjetili Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
Ministar Katica je već u prvim danima nakon preuzimanja dužnosti inicirao održavanje sastanka sa dekanom Fakulteta prof. dr. Nedžadom Korajlićem i njegovim saradnicima u cilju realizacije konkretnih aktivnosti.
Na održanom radnom sastanku definirani su pravci budućih zajedničkih aktivnosti, pri čemu je kao prioritet istaknuto kontinuirano usavršavanje i stručno osposobljavanje policijskih službenika u Kantonu Sarajevo.
„Segment strateškog opredjeljenja u radu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo svakako je reforma znanja policijskih službenika, te afirmacija struke kao garant boljeg sigurnosnog ambijenta“, istakao je ministar Katica. On je posebno naglasio da je baza znanja za takvu vrstu reforme na prvom mjestu Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ali i Pravni fakultet te Univerzitet u Sarajevu u svim svojim kapacitetima. 
Dekan Fakulteta prof. dr. Nedžad Korajlić i njegovi saradnici: prof. dr. Admir Hadžikadunić, prodekan za nastavu, prof. dr. Goran Kovačević, prodekan za finansije, i Ermina Bakić, šefica Službe za nastavu, upoznali su uvažene goste sa aktivnostima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, te sa svim segmentima nastavnog procesa na sva tri ciklusa studija koji se odvija na Fakultetu, te naročito sa segmentom cjeloživotnog učenja, odnosno specijalističkim edukacijama koje za potrebe djelatnika agencija za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini kreira i provodi Fakultet.
„Naše dugoročno i strateško opredjeljenje jeste kontinuirano unapređenje saradnje sa MUP-om Kantona Sarajevo“, potcrtao je dekan Korajlić, te dodao da akademsko osoblje Fakulteta stoji na raspolaganju ministru i njegovom timu sa željom da kroz jedan inovirani, multidisciplinarni pristup rješavanju problema u oblasti sigurnosti pokuša doprinijeti rješavanju nekih od gorućih problema u Kantonu Sarajevo.  
Ministar Katica i dekan Korajlić usaglasili su se da svakako postoji potreba za što snažnijom i intenzivnijom saradnjom ovih dviju institucija, jer kvalitetne naučne analize i istraživanja na polju sigurnosti zasigurno mogu značajno doprinijeti donošenju ključnih strateških i operativnih odluka u MUP-u Kantona Sarajevo i Upravi policije.
Gosti su istakli zadovoljstvo posjetom, a nakon što ih je dekan Korajlić upoznao sa unaprijeđenim prostornim resursima Fakulteta, zaključeno je da, pored vrhunske kadrovske osposobljenosti, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije svakako raspolaže i prostornim kapacitetima i adekvatnom opremom za realizaciju specijalističkih edukacija policijskih službenika u Kantonu Sarajevo. 
 

Ministar unutrašnjih poslova KS posjetio Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Ministar unutrašnjih poslova KS posjetio Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije