Ljetni kamp kineskog jezika za studente i srednjoškolce

Ljetni kamp kineskog jezika za studente i srednjoškolce

Kako bi motiviralo strane studente da uče kineski i ohrabrilo ih da učestvuju na testovima kineskoga jezika, predstavništvo Konfučijevog instituta je 2008. pokrenulo „Program ljetnog kampa učenja kineskoga u Kini“. Svi studenti koji učestvuju na testiranjima u inozemstvu organiziranim od Konfučijevog instituta imaju pravo aplicirati za „Ljetni kamp u Kini“ na 14 ili 21 dan i posjetiti jedan ili dva grada u Kini, te steći iskustvo učenja jezika i kulture te iskustvo razmjene sa kineskim studentima i nastavnicima.

 

Poziv za podnošenje prijava za „Ljetni kamp u Kini 2018.“

 

Ko se može prijaviti?

 • Poziv se odnosi na aplikante starosne dobi do 30 (trideset) godina.
 • Studenti i polaznici programa Konfučijevog instituta ili neke druge institucije u BiH na kojoj se izučava kineski jezik i kultura.
 • Neće biti prihvaćene aplikacije onih studenata koji su već učestvovali u ljetnim kampovima koje je organizirao Centralni ured Konfučijevih instituta u Kini.

Šta se nudi polaznicima tokom boravka u Kini?

 • Besplatan smještaj i ishrana.
 • Besplatan prevoz.
 • Kursevi kineskog jezika i kulture.

Šta plaćaju polaznici?

 • Povratnu avionsku kartu do Kine.
 • Troškove aplikacije za vizu.
 • Osiguranje.

Koje dokumente je potrebno predati?

Preliminarni program
Boravak u Kini bit će podijeljen na program koji će biti organiziran u Pekingu i koji, između ostalog, uključuje posjetu Zabranjenom gradu i drugim znamenitostima, kao i program u gradu Lanzhou, boravak i učešće u edukativnim programima Sjeverozapadnog pedagoškog univerziteta posvećenim kineskom jeziku i kulturi, te posjete lokalnim i regionalnim znamenitostima.

PROGRAM LJETNOG KAMPA

Ostale informacije
Broj polaznika/ca: 10 (deset)
Vremenski period: 14 dana, od 17. do 31. 07. 2018. godine
Gradovi: Peking i Lanzhou
Krajnji rok za prijavu: 15. 06. 2018. godine
Napomena: ponuđeni raspored i plan aktivnosti mogu biti podložni određenim izmjenama!

Kontakt:
Konfučijev Institut Univerziteta u Sarajevu
Adresa: Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu (plava zgrada)
Tel. +387 33/217-142
E-mail: laweixin@gmail.com


Konfučijev institut na Univerzitetu u Sarajevu 2018. najavljuje registraciju za „Ljetni kamp“

1. Vrijeme
Vrijeme registracije: 01. 05. 2018–15. 06. 2018.
Datum kampa: 17. 07. 2018–31. 07. 2018.

2. Lokacija: Peking, Lanzhou

3. Aktivnosti
U Pekingu prisustvuju ceremoniji otvaranja u sjedištu Konfučijevog instituta, posjeta trgu Tiananmen, Zabranjenom gradu, Kineskom zidu i tako dalje. Odlazak do Lanzhoua vozom da prisustvuju časovima kineskog, uče o tradicionalnim kineskim borilačkim vještinama, o tradicionalnim muzičkim instrumentima, prisustvuju ceremoniji ispijanja čaja i da iskuse kinesku kulturu. 

4. Troškovi
Obaveze studenata: 1. troškovi prevoza BiH – Kina – BiH; 2. šoping, vlastiti prevoz, lični troškovi.
Obaveze Konfučijevog instituta: 1. transport grupe i sve aktivnosti na području Kine; 2. smještaj; 3. za svaki obrok subvencije od 50 juana dnevno, 4. kolektivne naknade za obilaske i ulaznice; 5. besplatni časovi; 6. zdravstveno osiguranje.

5. Uvjeti za prijavu:

 • građani Bosne i Hercegovine starosti do 30 godina; 
 • studenti Konfučijevog instituta na Univerzitetu u Sarajevu ili upisani studenti Univerziteta u Sarajevu; 
 • dobro zdravstveno stanje;
 • po zakonima propisanim od lokalnih vlasti maloljetni studenti trebaju roditelja ili staratelja da potpiše sporazum kojim se slažu da studenti učestvuju u kampu.

6. Registracija
Molimo vas da se obratite Konfučijevom institutu Univerziteta u Sarajevu sa popunjenim obrascem na e-mail do 15. juna.                                                  

7. Kontakt
Telefon: 
033/217-142 (engleski) 
060/35-94-567 (engleski)
061/894-608 (bosanski)
E-mail: laweixin@gmail.com