Klaster sastanak Tempus/CBHE projekata fokusiranih na saradnju univerziteta i privrednog sektora u Bosni i Hercegovini

Klaster sastanak Tempus/CBHE projekata fokusiranih na saradnju univerziteta i privrednog sektora u Bosni i Hercegovini

Klaster sastanak Tempus/CBHE projekata fokusiranih na saradnju univerziteta i privrednog sektora u Bosni i Hercegovini održan je u srijedu 7. novembra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. 

Pozdravnim obraćanjima susret su otvorili prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet Univerziteta u Sarajevu, gospodin Suad Muhibić, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije BiH, i gospođa Aida Durić, Ministarstvo civilnih poslova BiH.

„Jasno je da i kvalitet akademskog obrazovanja i sposobnost države odnosno privrede za inovacije i konkurentnost snažno ovise o saradnji između univerziteta i kompanija, njenom intenzitetu i djelotvornosti. Stoga je jačanje saradnje između univerziteta i kompanija jedan od ciljeva u strategiji razvoja Univerziteta u Sarajevu“, istakla je prorektorica Čohodar-Husić.

Direktor Nacionalnog Erasmus+ ureda u BiH gospodin Suad Muhibić ocijenio je da je saradnja univerziteta i privrednog sektora zadovoljavajuća, ali da uvijek može biti bolja. „Cilj je da se napravi spona između univerziteta i privrednog sektora, kako bi studenti koji izađu sa fakulteta bili spremni i sposobni odgovoriti tržištu rada“, kazao je direktor Muhibić.

Na klaster sastanku su predstavljeni projekti finansirani od Erasmus+ programa Evropske unije koji se bave razvojem saradnje univerziteta i privrednog sektora.

Erasmus+ je program EU za obrazovanje, osposobljavanja, mlade i sport. Erasmus+ počeo je 1. januara 2014. godine i zamjenjuje trenutne finansijske programe koji vodi Evropska komisija u oblasti obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, uključujući i Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig i Transversal), Mladi u akciji i druge međunarodne programe, kao i Jean Monnet i Erasmus Mundus. Erasmus+ program traje u periodu 2014–2020. i podržava aktivnosti u oblasti obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u svim sektorima cjeloživotnog učenja, uključujući visoko obrazovanje, dodatno obrazovanje, obrazovanje odraslih, škole i aktivnosti mladih.
 

Klaster sastanak Tempus/CBHE projekata fokusiranih na saradnju univerziteta i privrednog sektora u Bosni i Hercegovini
Klaster sastanak Tempus/CBHE projekata fokusiranih na saradnju univerziteta i privrednog sektora u Bosni i Hercegovini
bugi.unsa.ba