Javna rasprava o Nacrtu Odluke o obilježavanju opsade Sarajeva

Grad Sarajevo

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na 26. sjednici održanoj 26. 03. 2019. godine usvojilo Nacrt Odluke o obilježavanju opsade Sarajeva i istu uputilo u javnu raspravu.

Cilj javne rasprave je omogućiti subjektima rasprave da u ostavljenom roku dostave svoja mišljenja, prijedloge i sugestije na Nacrt Odluke o obilježavanju opsade Sarajeva.

Pozivaju se subjekti rasprave da do 29. 04. 2019. godine Gradskom vijeću Grada Sarajeva (adresa: Hamdije Kreševljakovića 3) dostave svoja mišljenja, prijedloge i sugestije na ponuđeni Nacrt, u pisanoj formi i putem e-maila na adresu elvir.hadziahmetovic@sarajevo.ba.