Jačanje saradnje sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“

Jačanje saradnje sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“

U okviru dvodnevne posjete Univerzitetu u Sarajevu delegacija Univerziteta „Haxhi Zeka“ susrela se 10. oktobra 2018. godine sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom i prorektorima Univerziteta. 

Univerzitet u Sarajevu je u januaru 2017. godine potpisao sporazume o saradnji sa četiri javna univerziteta na Kosovu na kojima su studijski programi organizirani i na bosanskom jeziku, među kojima i sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“ u Peći, te je posjeta delegacije ovog univerziteta bila prilika za razmatranje proširivanja saradnje na nivou fakulteta. Razgovarano je o mogućnostima jačanja saradnje kroz umrežavanje i obostranu razmjenu nastavnika, istraživača, studenata i drugog osoblja radi predavanja, posjeta i razmjene iskustava, zajedničko učešće i prijavljivanje za fondove namijenjene obrazovnim, istraživačkim i umjetničkim aktivnostima, organizaciju zajedničkih studijskih programa te druge aktivnosti od zajedničkog interesa.

Univerzitet „Haxhi Zeka“ predstavljali su prof. dr. Fadil Millaku, rektor, prof. dr. Sabiha Shala, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, prof. dr. Ibish Mazreku, prorektor za međunarodnu saradnju, prof. dr. Gjylbehare Murati, dekanesa Pravnog fakulteta, prof. dr. Halit Shabani, dekan Fakulteta biznisa, prof. dr. Florin Peci, senator, mr. Astrit Ademaj, sekretar, i mr. Hajrija Škrijelj, rukovoditeljica Centra za razvoj karijere.
U ime Univerziteta u Sarajevu susretu su, pored rektora prof. dr. Rifata Škrijelja, prisustvovali prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju, prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad, prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet, prof. Sanja Burić, prorektorica za umjetnost, kulturu i sport, te prof. dr. Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

S ciljem razvijanja i unapređenja saradnje delegacija Univerziteta „Haxhi Zeka“ je posjetila i Ekonomski fakultet, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Pravni fakultet i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, gdje su imali priliku razmotriti moguće oblike saradnje sa rukovodstvima navedenih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu. Planirana je i posjeta Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom gdje će biti razgovarano o zajedničkom projektu „BUGI: Western Balkan Urban Agriculture Initiative”, čiji su ciljevi, između ostalih, razvijanje studijskog programa za II ciklus studija kao i programa cjeloživotnog učenja iz urbane poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu. Predstavnici Univerziteta „Haxhi Zeka“ obići će i Kampus Univerziteta u Sarajevu gdje će im, između ostalog, biti predstavljen projekat izgradnje i opremanja univerzitetske biblioteke.

Jačanje saradnje sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“
Jačanje saradnje sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“
Jačanje saradnje sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“
Jačanje saradnje sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“
Jačanje saradnje sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“
Jačanje saradnje sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“
Jačanje saradnje sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“
Jačanje saradnje sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“
Jačanje saradnje sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“
Jačanje saradnje sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“
Jačanje saradnje sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“