Informacija o istraživačkim grantovima Canon fondacije u Evropi

Canon Foundation

Grantovi su dostupni za istraživače iz Evrope i Japana u svim naučnim disciplinama, i dodjeljuju se na period od 3 mjeseca do 1 godine.
Uspješni aplikanti mogu očekivati istraživačke grantove u iznosu od 22.500 EURA do 27.500 EUR godišnje.

Rok za prijavu je 15. septembar 2018. godine.

Dodatne informacije o pozivu za dodjelu grantova i formular za prijavu možete naći na web stranici www.canonfoundation.org