Inauguralno predavanje za studente prve godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Inauguralno predavanje za studente prve godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Inauguralno predavanje za studente prve godine prvog semestra integriranog studija „Medicina“ i integriranog studijskog programa „Medicina“ na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održano je 8. oktobra 2018. godine u amfiteatru „Akademik Hajrudin Hadžiselimović“.
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu akademske 2018/2019. godine upisuje 72. generaciju studenata studija medicina i četvrtu generaciju studenata studija medicine na engleskom jeziku, među kojima su studenti iz 19 različitih zemalja svijeta.
Prvu godinu nacionalnog studija ove godine upisuje 145 studenata, a 26 studenata upisuje studij medicine na engleskom jeziku.
Studentima prve godine na predavanju se obratila dekanesa Fakulteta prof. dr. Semra Čavaljuga, nakon čega im je prodekan za nastavu prof. dr. Eldan Kapur uručio indekse, tekst Hipokratove zakletve i dao neophodne upute za studij medicine.
Od svog osnivanja, 1946. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu upisalo je 18.128 studenata. Do sada je na Medicinskom fakultetu diplomirao 8.541 doktor medicine (po predbolonjskom sistemu studija) i 469 doktora medicine po bolonjskom sistemu studija, odnosno 68 generacija diplomskog studija. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu do sada je naučno zvanje magistra medicinskih nauka steklo 1.086 kandidata, a naučno zvanje doktora medicinskih nauka stekao je 661 kandidat.
 

Inauguralno predavanje za studente prve godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Inauguralno predavanje za studente prve godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Inauguralno predavanje za studente prve godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Inauguralno predavanje za studente prve godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Inauguralno predavanje za studente prve godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Inauguralno predavanje za studente prve godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Inauguralno predavanje za studente prve godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu