Imaš ideju? Prijavi se! Zgrabi svoju priliku

YEP

Kanton Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, uz podršku Ekonomskog instituta Sarajevo, i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlade Švicarske, pozivaju zainteresirane studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija kao i nezaposlene osobe sa diplomom Univerziteta u Sarajevu registrirane u Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo da se prijave za učešće u programu podrške preduzetništvu kroz Inkubator poslovnih ideja YEP.
 
YEP i Kanton Sarajevo kroz Inkubator učesnicima osiguravaju podršku u jačanju ličnih preduzetničkih kapaciteta, razvoju modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, tehničkoj implementaciji proizvoda i/ili usluga te mentorstvu u registraciji i razvoju biznisa.

Na kraju procesa inkubacije polaznici će svoje biznise predstaviti stručnoj komisiji.

Prijave za učešće u Inkubatoru poslovnih ideja YEP je moguće predati do 28. 01. 2019. godine do 16:00 sati i to elektronskim putem na e-mail adresu: info@eis.ba.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja o učešću u ovom javnom pozivu, možete se obratiti na e-mail: info@eis.ba, kao i na kontakt-telefon broj: 033/550-400, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 sati.

Detaljnije informacije o načinu i uvjetima prijave su dostupne U PRILOGU.