Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu – partnerska institucija u međunarodnom projektu MIDA

MIDA

Izvršna agencija za istraživanje i inovacije pri Evropskoj komisiji je u junu 2018. godine dodijelila finansijsku potporu za prijedlog H2020 projekta ITN (Innovative Training Network Project) Marie Curie pod nazivom „Mediating Islam in the Dgital Age“ (MIDA ili „Posredovanje islama u digitalnom dobu“). 
MIDA je projekat međunarodnog konzorcija istraživačkih instituta, univerziteta i neakademskih partnera u šest evropskih zemalja. Projektom koordinira francuski naučnoistraživački centar Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) u Parizu. Konzorcij uključuje dvanaest korisnika i trinaest partnerskih organizacija/institucija, među kojima je i Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. 
MIDA počiva na pretpostavci da digitalizacija i tehnološka inovacija imaju značajan utjecaj na islam s raznolikim i sveprisutnim učincima koji podsjećaju na nekadašnju tehničku revoluciju, poput tehnologije štampanja. Brze promjene koje se već događaju stvaraju osjećaj gubitka kontrole i nestabilnosti među građanima, političarima, novinarima, akademicima ali i među samim muslimanima. Širenje savremenih digitalnih medija i novih tehnologija komunikacije, produkcije i širenja informacije potiče istraživače i druge društvene aktere, kako muslimane tako i nemuslimane, da pokušaju shvatiti i objasniti ove razvojne tokove. 
MIDA se bavi višedimenzionalnom procjenom aktuelnih razvojnih tokova uz pomoć tri ključna pitanja: kako digitalizacija (1) oblikuje islam (tj. uvjerenja, prakse, društva, političke organizacije, društvene institucije te perspektive), (2) mijenja odnose muslimana s njihovom prošlošću, (3) mijenja i reorganizira učenje i istraživanje o islamu.
Za više informacija kontaktirajte partnersku instituciju: Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.