Dr. Murat Ramadanović imenovan za novog ambasadora mira Instituta za mir i razvoj

Dr. Murat Ramadanović

Eminentni Institut za mir i razvoj (Institute of Peace and Development, INSPAD) objavio je imenovanje dr. Murata Ramadanovića, uglednog diplomate, istaknutog obrazovnog radnika i istraživača, predsjednika Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, za novog ambasadora mira i direktora Ureda INSPED-a u BiH.

Dr. Murat Ramadanović je dugogodišnji visoki zvaničnik Ministarstva vanjskih poslova i ambasador Bosne i Hercegovine. Magistrirao je međunarodne odnose i diplomatiju, a doktorat nauka stekao je u oblasti sporta i tjelesnog odgoja. Kao profesor predaje na nekoliko obrazovnih institucija. Također, dr. Ramadanović je potpredsjednik Mediteranskih igara i član nekoliko sportskih organizacija.

Institut za mir i razvoj (INSPAD) je međunarodna nevladina organizacija osnovana 2005. godine u Briselu (Belgija). Od 2007. godine INSPAD je registriran kao nevladina organizacija pri Ujedinjenim narodima. Institut za mir i razvoj bavi se pitanjima u oblastima mirovnog dijaloga, ljudskih prava, rješavanja sukoba, vjerskog suživota i osnaživanja prava žena.