Doprinos nauci studenata Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta

JHEP

Otkriće Higgsovog bozona 2012. godine na Velikom hadronskom sudarivaču čestica (LHC-u) u CERN-u potvrdilo je predviđanja standardnog modela (SM) fizike elementarnih čestica. Daljnja mjerenja osobina Higgsovog bozona imaju potencijal da ispituju fiziku izvan SM. Jedan od teorijskih formalizama za ova ispitivanja, tzv. Higgsove pseudo-opservable, predložen je u radu Eur.Phys.J. C75 (2015) 128, te prihvaćen od CMS i ATLAS kolaboracija.
U saradnji s fizičarima iz CMS kolaboracije studenti Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Senad Isaković i Nudžeim Selimović (trenutno na ETH Zurich) pod mentorstvom doc. dr. Admira Grelje uradili su fenomenološku studiju određivanja Higgsovih pseudo-opservabli u slučaj raspada Higgsa u četiri leptona. Rad je nedavno objavljen u prestižnom Journal of High Energy Physics, JHEP 1810 (2018) 073, te između ostalog uključuje rezultate završnih radova spomenutih studenata našeg odsjeka. U radu se govori o testiranju leptonske univerzalnosti, korisnim kinematičkim varijablama, te se predlažu nove strategije mjerenja.

Izvor: pmf.unsa.ba