Delegacija Saudijskog fonda za razvoj u posjeti Univerzitetu u Sarajevu

Delegacija Saudijskog fonda za razvoj u posjeti Univerzitetu u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu je u četvrtak 20. juna 2019. godine u okviru redovne posjete projektima na tlu Bosne i Hercegovine ugostio četveročlanu delegaciju Saudijskog fonda za razvoj sa gospodinom Muhamedom Al-Dolailanom na čelu.
Navedenu delegaciju je dočekao rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, a sastanku su prisustvovali i prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju, prof. dr. Adnan Pašić, projektni menadžer Jedinice za implementaciju projekta izgradnje i opremanja biblioteke Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Mustafa Hrasnica, rukovodilac Tehničkog tima Jedinice, gospođa Anka Petrovć, rukovoditeljica Administrativnog tima Jedinice, gospodin Fadil Biberkić, član Jedinice, i gospodin Mirza Mehaković, sekretar Jedinice.
Tema sastanka je bio izvještaj o dosadašnjim aktivnostima provedenim na projektu izgradnje i opremanja biblioteke Univerziteta u Sarajevu, koji u punom iznosu finansira Saudijski fond za razvoj. Izvještaj o aktivnostima je prezentirao prof. dr. Adnan Pašić, koji je i tvorac idejnog projekta biblioteke UNSA. 
Delegacija Saudijskog fonda za razvoj je izrazila zadovoljstvo zbog skorog pokretanja aktivnosti na izgradnji biblioteke Univerziteta u Sarajevu.