Ambasador Poljske posjetio Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Nj. e. Jarosław Lindenberg, ambasador Republike Poljske u Bosni i Hercegovini, i Emanuela Suprowicz, prvi sekretar Ambasade, 7. februara 2019. godine posjetili su Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu.
Ambasadora Lindenberga i prvog sekretara Ambasade Republike Poljske Emanuelu Suprowicz dočekali su dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. Muhamed Dželilović i rukovoditeljica Odsjeka za slavenske jezike i književnosti doc. dr. Amela Ljevo-Ovčina. 
Uz podsjećanje da je osamdesetih godina bio aktivan lektorat poljskog jezika, te da je krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina postojao trogodišnji studij poljskog jezika i književnosti, razgovarano je o mogućnostima ponovnog otvaranja lektorata poljskog jezika na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti i uvođenja poljskog jezika i kulture 1 i 2 kao izbornih predmeta za studente Univerziteta u Sarajevu.
Istaknuta je dobra akademska saradnja Filozofskog fakulteta sa filološkim fakultetima u Katovicama, Poznanju, Varšavi kao i s drugim fakultetima u Poljskoj. Također, razmatrani su konkretni koraci o unapređenju saradnje kao i mogućnosti bolje razmjene studenata i nastavnika u okviru različitih evropskih programa i projekata.