Akademik Kemal Hanjalić u užem izboru za Svjetsku nagradu za energiju kao jedan od deset najuglednijih istraživača

Akademik Kemal Hanjalić

Svjetska nagrada za energiju (Global Energy Prize) je međunarodna nagrada koja prepoznaje izvanredne naučne inovacije i rješenja u energetici, a čije je dodjeljivanje potaknuto i ekološkim izazovima s kojim se istraživači širom svijeta susreću.

Među 44 naučnika iz četrnaest zemalja koji su nominirani za nagradu u XVI ciklusu akademik Kemal Hanjalić, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, našao se u užem izboru među deset najuglednijih istraživača u svijetu – za izuzetan doprinos u razvoju termodinamike, eksperimentalnih i računalnih metoda proučavanja turbulencije i višefaznih tokova s ciljem razvijanja savremenih metoda proizvodnje i uštede energije.

Na zvaničnoj pres-konferenciji, održanoj 6. juna 2018. u Moskvi, Odbor za dodjelu Svjetske nagrade za energiju, koji čini dvadeset stručnjaka iz trinaest zemalja, a kojim predsjedava poznati britanski naučnik i nobelovac Rodney John Allam, ovogodišnju nagradu je dodijelio Sergeyu Alekseenku (Rusija) i Martinu Greenu (Australija).

Više informacija dostupno je na:
http://globalenergyprize.org/en/media-room/news/2018/05/the-global-energy-prize-2018-shortlist-made-public-at-spief

Akademik Kemal Hanjalić je profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu i Tehničkog univerziteta Delft u Holandiji. Rođen je u Sarajevu 1939. godine, gdje je 1964. završio Mašinski fakultet. Magistrirao je na Univerzitetu u Birmingemu, a doktorsku disertaciju iz oblasti mehanike fluida odbranio je na prestižnom Imperial College of Science and Technology u Londonu.
Osim Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao redovni profesor predavao je na Univerzitetu Erlangen u Nirnbergu, Tehnološkom univerzitetu Mičigen u Sjedinjenim Američkim Državama, Univerzitetu „La Sapienza“ u Rimu, te kao gostujući predavač na brojnim prestižnim univerzitetima širom svijeta (Imperial College of Science and Technology u Londonu, Univerzitet u Kembridžu, Univerzitet u Kaliforniji, Univerzitet u Kyotu, Univerzitet u Singapuru i dr.).
Akademik Hanjalić je u profesionalnoj karijeri obavljao i više različitih stručnih i društvenih funkcija: bio je direktor Instituta za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Sarajevu, dekan Mašinskog fakulteta, gradonačelnik Sarajeva, ministar za nauku i tehnološki razvoj u Republičkoj vladi, te delegat Jugoslavije u Komitetu za životnu sredinu pri OECD-u u Parizu. Profesor Hanjalić je redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Kraljevske akademije za tehničke nauke Velike Britanije, član niza naučnih i stručnih udruženja u SAD-u, Turskoj, Švicarskoj, Japanu, Kini i drugim zemljama, te dobitnik brojnih priznanja i nagrada za naučnoistraživački rad. 

Akademik Kemal Hanjalić
Akademik Kemal Hanjalić