Istraživanje i saradnja

Umjetnost, kultura i sport

Umjetničko istraživanje i umjetnički rad se realizira unutar Grupacije umjetnosti koju čine Akademija likovnih  umjetnosti, Akademija scenskih umjetnosti, te Muzička akademija. Tokom 2016. godine zabilježeno je 304 umjetničkih postignuća na Univerzitetu u Sarajevu (37 solističkih koncerata, 22 orkestarske izvedbe, 43 radionice, 20 samostalnih izložbi, 66 kolektivnih izložbi, 13 pozorišnih predstava, 7 filmova, 53 epizode igranog programa.