Prirodno-matematički fakultet

Konkurs/Natječaj za izbor nastavnika na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu OdlukaVijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 06.02.2020. god. i 05.03.2020. god., Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu od 26.02.2020. god. i 25.03.2020. god., raspisuje se: 

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika na 
Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

  • NASTAVNIKA u zvanje REDOVNOG PROFESORA za oblasti: "Genetika” i „Klinička biologija“ na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;
  • NASTAVNIKA u zvanje VANREDNOG PROFESORA za oblast: "Fizikalna hemija” na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom; 
  • NASTAVNIKA u zvanje DOCENTA za oblast: „Eksperimentalna fizika“ na Odsjeku za fiziku Prirodno matematičkog fakulteta Sarajevo - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;