Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 07.03.2019. g. i Odluke o saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu od 27.03.2019. g., raspisuje se: 

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika na 
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu