Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika i asistenta na  Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluka Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 11.01.2018. godine i 08.02.2018. godine, te Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu od 31.01.2018. godine i 28.02.2018. godine, te Sporazuma o sufinansiranju zapošljavanja “Zlatna značka”, raspisuje se: 

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika i asistenta na 
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu