Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor asistenta na Prirodno-matematičkom fakultetu

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 26.10.2017. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 29. 11. 2017. godine, raspisuje se: 

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor asistenta na 
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu