Građevinski fakultet

KONKURS za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja - Građevinski fakultet

Građevinski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-237-1/18 od 14.02.2018. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01 – 181/18 od 28.02.2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Objavljuje
K O N K U R S
Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
- docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Konstrukcije“, dva izvršioca sa punim radnim vremenom