Institut za jezik

Konkurs za izbor u zvanje - Institut za jezik

Institut za jezik

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16“), Odluke Vijeća Instituta za jezik broj: 01/31/20 od 13. 1. 2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1-32/20 od 29. 1. 2020. godine, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu raspisuje 

KONKURS 
za izbor u zvanje
           
Naučni saradnik za oblast lingvistika – bosanski, hrvatski i srpski jezik (Odjeljenje za historiju jezika) – 1 izvršilac.